Gwobrau Chwaraeon Cymru yn agosau

Newyddion

Map y Rownd Derfynol

Mae’r unigolion sydd yn Rownd Derfynol Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 wedi cael eu rhoi ar fap o Gymru.

Byddwn yn dathlu eu cyflawniadau yn y seremoni nos Lun Rhagfyr 5ed 2016.

Dilynwch ni

BBC Wales
Sport Wales

BBC Wales
Sport Wales

www.bbc.co.uk/wales
www.sport.wales