Manylion yr Enwebwr

Manylion yr Enwebai

Yn yr adran nesaf, dyma’ch cyfle i esbonio pam eich bod yn credu bod yr enwebai yn haeddiannol o’r wobr yma. Efallai hoffech gynnwys fanylion o adegau pan maen nhw wedi dylanwadu eraill, gwneud gwahaniaeth, neu fynd y filltir ychwanegol yn eu rôl.

Yn yr adran nesaf, dyma’ch cyfle i esbonio pam eich bod yn credu bod yr enwebai yn haeddiannol o’r wobr yma. Efallai hoffech gynnwys fanylion o adegau pan maen nhw wedi dylanwadu eraill, gwneud gwahaniaeth, neu fynd y filltir ychwanegol yn eu rôl.

Beth mae’r enwebai wedi eu cyflawni

Ymrwymiad

Gwybodaeth Ategol Ychwanegol

Datganiad

Os yw’r unigolyn sy’n cael ei enwebu’n iau na 18 oed, rhaid cael caniatâd rhiant.

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017 yn cau am hanner dydd, dydd Gwener 29ainMedi 2017.